Al een paar jaar zijn we nu samen met de gemeente – en met medewerking van de gebruikers/pachters/eigenaren van de aapalende percelen – bezig om te proberen op de enk van de Konijnenkamp weer bloeiende bermen te krijgen.
Nadat de bermen gefreesd zijn (vorig jaar was het vanwege de droogte niet helemaal goed gegaan) is er deze week ingezaaid. Nu hopen op…

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.