Bezwaar tegen Parc Spelderholt

25-09-2008 09:10 | Van onze correspondent

ZUTPHEN – Parc Spelderholt in Beekbergen, dat onder meer woonruimte biedt aan gehandicapte jongeren, moet zijn noodgebouwen opruimen. Dat bepleitten omwonenden woensdag voor de rechter.

Parc Spelderholt groeit uit zijn voegen. Vorige week werd dan ook een tijdelijke noodhuisvesting voor gehandicapte jongelui tussen de achttien en twintig jaar feestelijk geopend. De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE), waarin omwonenden verenigd zijn, wil echter af van de noodgebouwen.

De stichting stapte gisteren naar de voorzieningenrechter en vroeg daar de door B en W van Apeldoorn verleende vrijstelling voor de bouw ongedaan te maken, vooral om toekomstige ontwikkelingen voor te zijn. Het college vindt dat de vrijstelling in stand moet blijven; de noodgebouwen mogen er maximaal vijf jaar staan.

Parc Spelderholt kocht het landgoed tien jaar geleden aan. Destijds werd een geldinzamelingsactie op televisie gehouden die veel geld opleverde. Intussen is het gebouw te klein om alle leerlingen die hier voor een erkend diploma worden opgeleid, onderdak te verlenen. Daarom moest er noodhuisvesting komen voor twintig personen in afwachting van de ontwikkeling van de plannen voor nieuwe gebouwen.

De mensen die verenigd zijn in de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken zijn allemaal bewoners van de buurtschap Engeland. Zij vinden dat het Rijk en de gemeente Apeldoorn zich niet als „goed rentmeester” gedragen. Zij hebben nu protest tegen de noodhuisvesting aangetekend, maar vrezen een veel grotere aantasting van de cultuur- en natuurhistorische waarden van het landgoed als er binnen een paar jaar permanente bebouwing komt. Die ligt straks op 15 meter van een Natura 2000-gebied, stellen de bezwaarmakers. Daar komt bij dat er in het gebied nog meer ontwikkelingen gaande zijn, waar onder meer een projectontwikkelaar bij betrokken is.

Uitspraak op 26 september.