In het kasteel op Spelderholt is men de afgelopen week begonnen met het aanleggen van een liftinstallatie. Helaas is ook dit weer in gang gezet zonder het aanvragen van de daarvoor benodigde vergunning, die voor dit soort ingrijpende verbouwingen altijd nodig is.

Bovendien betreft het een van de monumenten op het landgoed en mogen we er derhalve nog meer vanuit gaan dat men met ons aller erfgoed op zorgvuldige en verantwoorde wijze omgaat. Van goed rentmeesterschap kan op deze manier geen sprake zijn!

Inmiddels zijn in overleg met de gemeente de bouwactiviteiten door Parc Spelderholt vrijwillig stilgelegd.