Dinsdagmorgen 10 mei heeft de hoorzitting plaatsgevonden van de onafhankelijke bezwarencommissie over de bezwaarschriften van SNBE en van SWMA tegen de aan Tergouw Holding verleende vergunning om 80 bomen en 8275 m2 bosplantsoen. De commissievoorzitter stelde bij herhaling de vraag aan de Gemeente en aan de advocaat van Tergouw Holding, waarom toch niet gewoon kon worden gewacht met het aanvragen van een kapvergunning totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is. De kapvergunning kan dan tegelijk met de bouwvergunning worden aangevraagd en de zaak is dan een stuk helderder.

Gaandeweg werd duidelijk wat de werkelijke achtergrond van de vergunningverlening is, namelijk het op slinkse wijze onmogelijk maken van verdere bezwaar- en beroepsmogelijkheden. De vergunning is namelijk een vrijbrief om te kappen, ongeacht welke uitkomst ons beroep tegen het bestemmingsplan heeft en ongeacht welk bouwplan uiteindelijk via het verlenen van een bouwvergunning kan worden gerealiseerd, waarbij alleen de gemeente nog enige invloed kan uitoefenen. We hebben de indruk dat de Commissie dit ook door heeft. De gemeente deed in haar verweerschrift de concessie, dat van de kapvergunning niet al gebruik kan worden gemaakt op de dag dat de bouwvergunning is verleend, maar 2 weken later, opdat wij nog een voorlopige voorziening zouden kunnen vragen aan de Rechtbank, teneinde het kappen op te schorten totdat ook de bouwvergunning onherroepelijk is. Ter zitting bleek dit, zoals we al vermoedden, pure misleiding te zijn.

De gemeente moest erkennen, dat je helemaal geen voorlopige voorziening kunt krijgen als de kapvergunning onherroepelijk is. Dit komt nog bovenop het feit, dat in de publicatie van de kapvergunning niet de mogelijkheid werd genoemd om bezwaar te maken en dat de stukken niet ter inzage lagen.

We stellen voor dat sympathisanten van SBNE en SWMA een aanzienlijke reductie op de gemeentelijke belastingen krijgen, omdat de gemeente zich niet opstelt als onafhankelijk bestuursorgaan en eenzijdig andermans belangen dient.