Het is echt te gek voor woorden. Op 21 december 2010 besluit de Raad van State het verzoek van Tergouw Holding om de schorsing van het bestemmingsplan Spelderholt-Riant op te heffen niet te honoreren. Ook alleen de bouw van villa’s en appartementen wordt niet toegestaan. (Zie bericht in de Stentor d.d. 23 december 2010) Op 22 december 2010 verleent de gemeente Apeldoorn Tergouw Holding een kapvergunning voor het bouwperceel van die villa’s en appartementen, 8275 m2 bosplantsoen en 80 loof-/ naaldhoutbomen mag men gaan vernietigen! Het gaat om terrein dat onderdeel is van dat geschorste bestemmingsplan. Hoe kan de gemeente hier vergunning voor verlenen? Dit is volledig van de gekke.
SBNE gaf twee weken geleden nog aan de gemeente aan bereid te zijn tot overleg om te komen tot een minnelijke schikking. De gemeente en Van Tergouw hebben hierop positief gereageerd. Daarmee wordt de verlening van de kapvergunning niet te begrijpen.
Het effect daarvan kan zijn dat er vandaag gekapt gaat worden door Tergouw, waarmee er onherstelbare schade aan dit gebied zal worden aangericht. Dit betekent dat de gemeente Apeldoorn zich blijkbaar niets aantrekt van uitspraken van de Raad van State, terwijl dezelfde gemeente ongetwijfeld van mening is dat ‘eigen rechter gedrag’ ontoelaatbaar is.
Wat te doen met een gemeente die niet alleen haar burgers niet serieus neemt, maar zelfs uitspraken van de Raad van State naast zich neerlegt?
SBNE zal naast de gebruikelijke juridische acties er in ieder geval voor zorgen dat er geen zaag het Spelderholtterrein opkomt.