Donderdagavond 26 mei 2011 was op  de politieke markt Apeldoorn het voorstel om de behandeling van het ontwerp-projectbesluit voor de woningbouw op het Landgoed Spelderholt te delegeren aan B&W aan de orde. Een meerderheid van de raad had geen behoefte aan controle op de uitvoering van dit ontwerp. Ook niet nadat de SBNE en onder meer de partij voor de dieren hadden aangegeven dat het besluit lijnrecht ingaat tegen een beslissing van de Raad van State van december vorig jaar om ontkoppeling van de verhuizing van de manege en de woningbouw niet toe te staan. Het verband tussen deze twee onderdelen van de plannen wordt als onverbrekelijk beschouwd. Tijdens de PMA werd ook duidelijk dat geen zekerheid kon worden gegeven dat de manege zal verhuizen. Daarmee wankelt ook de tweede peiler van het bestemmingsplan, winst voor de natuur. De SBNE heeft laten weten dat dit besluit door de rechter aan flarden zal worden geschoten.

Daarmee blijft de vraag waarom Apeldoorn toch dit projectbesluit wil nemen. Zou het alleen maar gaan om de locaties van de te bouwen woningen op het landgoed Spelderholt? Apeldoorn heeft deze locaties in het bestemmingsplan Spelderholt-Riant (verhuizing manege) namelijk vergeten in te tekenen. Bij dit ontwerp zijn deze locaties wel aangegeven. De SBNE zal spoedig zienswijzen indienen over dit ontwerp.