Beekbergen, 30 juni 2008

Oproep aan betrokken Beekbergenaren

In De Stentor van 21 juni jl. stond een uitgebreid artikel over de bouwplannen in en rond Beekbergen.

Aanstaande donderdag vindt er een openbare bespreking plaats in de Raadzaal van het Gemeentehuis Apeldoorn over de omvangrijke bouwplannen op het Spelderholt.

Het is in ons aller belang dat veel Beekbergenaren hun betrokkenheid laten merken door aanwezig te zijn bij deze specifieke vergadering.

Wij roepen u dan ook dringend op om op donderdag 3 juli a.s. om 18.45 uur te verzamelen in het Gemeentehuis en op deze wijze de Apeldoornse politiek bewust te maken van de grote betrokkenheid van de bevolking.

Iedere Beekbergenaar zal zich ervan bewust moeten zijn dat de reeds ingezette planologische ontwikkelingen ernstige bedreigingen vormen voor de natuur, de landschappelijke- en recreatieve waarden.

Wij moeten ons ernstig zorgen maken over de dorpsaangezichten en de uitzichten op de omliggende landschappen.

Kom met zoveel mogelijk mensen naar het Gemeentehuis op donderdag 3 juli a.s. om 18.45 uur.

Alvast bedankt voor uw betrokkenheid en steun !!!

Stichting tot behoud Natuurwaarden Enkengebied Beekbergen (SBNE)