Grote rekenfouten in de verhuisplannen van manege Riant

De verhuizing van manege Riant naar de zuidzijde van het Spelderholt zou volgens de plannenmakers tot natuurwinst leiden. De voormalige opstallen van het Spelderholt worden opgeruimd en het asfalt wordt van de terreinen verwijderd. De 2 hectare van Spelderholt Noord zou zelfs helemaal worden terug gegeven aan de natuur. De daarmee gemoeide kosten worden gedekt uit de bouw en verkoop van bijna 40 wooneenheden op Spelderholt Zuid en de huidige locatie van manege Riant. De gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland zijn bereid mee te werken aan deze plannen.
Plannenmakers hebben beloofd de winst die door de bestemmingswijziging ontstaat helemaal aan te wenden voor verbetering van de natuur. De nieuwe en beduidend grotere manege wordt volgens de plannenmakers helemaal uit eigen zak betaald.

De stichting behoud natuurwaarden enken beekbergen (SBNE) heeft op basis van thans beschikbare openbare gegevens en met hulp van deskundigen eigen berekeningen gemaakt. SBNE komt tot de conclusie dat een berekend tekort van ruim € 700.000 in werkelijkheid een overschot van ruim € 1.800.000 moet zijn. Daarbij baseert de SBNE zich uitsluitend op de grondwaarde. De winst op projectontwikkeling, bouw en verkoop van nieuwe woningen is niet meegenomen. De conclusie is dat er rekenfouten van ruim € 2.500.000 zijn gemaakt. SBNE zal haar berekeningen nog met plannenmakers afstemmen.

Het door plannenmakers berekende verlies van ruim € 700.000 heeft wel ten grondslag gelegen aan de besluitvorming over dit project tijdens de politieke markt van 17 november 2005. Ook de provincie heeft vermoedelijk op basis van deze gegevens een vergunning voor de natuurbeschermingswet afgegeven. Navraag leverde op dat de gemeente en provincie de cijfers van plannenmakers ook door deskundigen heeft laten beoordelen.

Naast deze grove rekenfouten zijn er nog veel meer belangrijke verschillen tussen de plannen uit 2005 en die waarvoor op de politieke markt van 7 februari 2008 door B&W om groen licht wordt gevraagd. Zo was er in 2005 sprake van een appartementengebouw van 2 verdiepingen met een dak. Nu staan in het plan vijf verdiepingen met een nokhoogte van ruim 20 meter. Het bizarre is dat zonder de rekenfouten de plannen voor appartementen helemaal niet nodig zijn. Alle kosten hadden gemakkelijk kunnen worden gedekt uit de opbrengst van een paar villa’s. De SBNE wil dat de gemeenteraad a.s. donderdag nader onderzoek verlangt in verband met de onduidelijkheid over de cijfers en dat naar betere alternatieven wordt gezocht.

Beekbergen, 5 februari 2008

Persbericht van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen