Direct nadat bleek dat Tergouw Holding in strijd met gedane toezeggingen op het Spelderholt grootschalig is gaan kappen en daarmee ook na een ordemaatregel van de rechtbank Zutphen niet is gestopt, heeft de SBNE de rechtbank verzocht een ordemaatregel te treffen. Dit om te voorkomen dat met de bouw van de woningen kan worden begonnen. Op woensdag 4 april 2012 heeft de rechtbank ons verzoek gehonoreerd.