door Bert Felix 

BEEKBERGEN – De inbraken zijn er, het illegaal dumpen van afval ook, net als de twijfelachtige figu­ren die zich zonder reden in de buurt ophouden, de onbekende busjes die heen en weer rijden. Toch aarzelen buurtbewoners in Beekbergen nog om zich aan te sluiten bij een project van buurt­preventie. Bewakingsbedrijf Vigi­lat heeft minstens dertig wonin­gen nodig om van start te gaan.

Dat melden de initiatiefnemers van het project, waarbij in navol­ging van de Apeldoornse wijk Berg en Bos particuliere beveili­gers een ronde maken door de buurt om een oogje in het zeil te houden, onverlaten af te schrik­ken of desnoods op heterdaad te betrappen.

Afgelopen jaar klonken er diverse hartekreten in het dorp, onder meer op openbare vergaderingen van de dorpsraad. Met name be­woners van de Berg en Dalweg naar Hoenderloo en de bosrijke buurt aan de Zomeroord op weg naar Loenen en Oosterhuizen, zien zich veel te vaak geconfron­teerd met inbrekers. Ook buurt­schap Engeland wil graag mee­doen aan een collectieve surveil­lance, omdat ook daar de overlast en criminaliteit is toegenomen.

Vigilat had gisteren nog onvol­doende aanmeldingen binnen om per 1 september van start te gaan met de buurtsurveillance. De start is daarom verschoven naar 1 oktober, in de hoop dat voldoen­de eigenaren het belang van de surveillance inzien, die alleen met een gezamenlijke aanpak van start kan. Ook bedrijven zouden er volgens de initiatiefnemers goed aan doen mee te liften in het project, om zo de kosten te de­len. De initiatiefnemers wijzen daarbij op de goede resultaten in Berg en Bos. Bewoners voor het project Preventie Surveillance Beekbergen kunnen zich melden bij Vigilat in Apeldoorn, telefoon 055-5410382.