Naar aanleiding van de bewonersavond op 19 april over de Engelanderweg/Engelanderholt zijn er vanuit de bewoners veel op- en aanmerkingen gekomen waarom de gemeente Apeldoorn de streetprint er niet helemaal uithaalde maar alleen een klein gedeelte tot aan het kombord. Het was niet alleen de street-print, maar ook voor fietsers is de Engelanderweg niet veilig (veel gaten).
De gemeente heeft tijdens de bewonersavond toegezegd de door de bewoners gemaakte opmerkingen te onderzoeken op haalbaarheid.
Na veel overleg is het gelukt om toch de street- print van de gehele Engelanderholt te verwijderen en een nieuwe deklaag (inclusief de fietspaden; rood) aan te brengen. De werkzaamheden starten in augustus – september 2016.