Bunzing

OP 19 augustus 2008 werd deze jonge bunzing gevangen en weer vrijgelaten. Status : inheems Signaleringen: * Flora- en faunawet beschermde soort als bedoeld in artikel 3 * Habitatrichtlijn bijlage V Een bunzing heeft een wit masker in zijn gezicht en witte oorranden....