Brief aan Raadsleden d.d. 7 juli 2009

Onderwerp:    Vaststelling besluit tot wijziging bestemmingsplan Stuwwalrand -Zuid ten behoeve van de verplaatsing van de manege Riant naar het Spelderholt Beekbergen, 7 juli 2009 Geacht raadslid, Op donderdag 9 juli a.s. wordt in de raad gestemd over het voorstel van...