Hart voor de natuur

In het kader van de actie “Hart voor de Natuur” zal ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn een activiteit ontplooien en wel in de vorm van een, van hun inmiddels welbekende, lezing. Op 15 februari zal prof. H. Siepel een inleiding verzorgen over de Veluwse...