LNV 2010

Uit: Populaire versie van de LNV-begroting 2010. Hierin aandacht voor groen onderwijs en voor ‘duurzame productie’, ‘kennis en innovatie’, ‘voedsel, dier en consument’ en ‘natuur, landschap en platteland’. pagina 44-45 De Ecologische Hoofdstructuur, het samenhangend...