‘Uitgangspunt bij de herontwikkeling van het gebied is dat wat groen is groen moet blijven en dat de bebouwing te gast is in de natuur.’
Het staat zo mooi op de website www.engelanderholt.nl.
Maar wat zien wij dagelijks gebeuren? Bomen worden gekapt, struiken verwijderd, grond opgehoogd. Een nieuwbouwwijk verrijst, een wijk die overal gebouwd had kunnen worden. Elk gevoel voor de natuur, elke verbinding met de natuur, wordt verwijderd.

Vandaag, zaterdag 13 maart 2021, pakte Zweverink Bosbouw de bomen op Springerlaan 19 en Springerlaan 21 in Beekbergen aan. Talloze gezonde eiken, van ca. 60 – 80 jaar oud, werden met groot materieel omgehaald. Op de ene kavel sneuvelden 20 bomen, op de andere 18.
De eigenaar van het huis in aanbouw stond erbij en keek er naar. ‘Verwaarloosd’, noemde hij het. En noodzakelijke ‘dunning’. Hij refereerde ook aan de herplantplicht. Daar had hij 3 jaar voor.

Weg is de groene enkenrand die ons beloofd werd en die in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen zou worden.

Hierboven ziet u het landschapsontwerp. In de geest van de beroemde tuinarchitect Springer die ook de tuin rondom het kasteel aanlegde. Zo is ons beloofd dat deze huizen verscholen zouden blijven in het groen. Met slechts enkele zichtlijnen vanuit de villa’s naar de enk en het heideveld. Bij het rode cirkeltje meest rechts ziet u de locatie waar vandaag weer bomen omgehaald zijn. In de andere cirkels is ook vrijwel alles verdwenen.

En dit is wat er over is langs het heideveldje… over de hele lengte van de Konijnenkamp is gekapt: er staat nog maar hier en daar een boom.

Zoals het eens was. Dichte enkenrandbegroeiïng…

Na weer forse kap blijft dit over…

Hierboven ziet u in twee foto’s hoe de volledige dichte begroeiing verwijderd is…

U bent van harte uitgenodigd om zelf te aanschouwen wat er van de natuur in dit gebied overblijft en daarmee te beoordelen in hoeverre betrokkenen zich aan de gemaakte afspraken houden.