VVD 2e Kamer lid Helma Lodders heeft een klachtenbundel met voorbeelden van knellende Natura 2000 wet- en regelgeving aan staatssecretaris Bleker aangeboden. De casus Spelderholt wordt als volgt geschetst:

“8 jaar procederen voor een verhuizing

In gemeente Beekbergen is een ondernemer al 8 jaar bezig om een manege te verhuizen. De plannen zijn gereed en de grond voor de verhuizing is al aangekocht, maar het wordt tegengehouden door de gemeente. De manege mag niet verhuizen omdat de 70 paarden mogelijk schadelijk zijn voor een heideveldje op circa 500 meter afstand vanwege ammoniakuitstoot. Langs het heideveldje van 1000 m2 liggen nu al ruiter ruiterpaden en de heide floreert er nog steeds. De ondernemer zit al ruim 8 jaar in onzekerheid. De Raad van State heeft inmiddels aangegeven meer tijd nodig te hebben om het bezwaar van de manegehouder te kunnen beoordelen.”

Een link naar de bundel is te vinden op: http://helmalodders.vvd.nl/actueel_16161/42007/