APELDOORN – Een groep van 35 bewoners van de Arnhemseweg heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente tegen de uitbreiding in Malkenschoten van verzekeraar Achmea met een kantorencampus.
Net als de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen (SBNE) vrezen zij voor verkeersdrukte op de Arnhemseweg. Ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) plaatst kanttekeningen bij de uitbreiding van het kantorenpark in ApeldoornZuid.

De bewoners en beide stichtingen reageren daarmee op het projectbesluit dat de gemeente Apeldoorn heeft genomen om de uitbreiding van Achmea mogelijk te maken. Die komt in de plaats van de vrijstelling van het bestemmingsplan, die de verzekeraar in een eerder stadium was vergeten aan te vragen. Door het nemen van een projectbesluit zet de gemeente de deur open voor een tijdig begin van de uitbreiding van het bedrijf. Achmea zou dit voorjaar met de bouw willen beginnen. De bewoners willen op dit moment niet inhoudelijk op hun bezwaren ingaan.

De SBNE zegt primair op te komen voor de belangen van het gebied tussen A1, Arnhemseweg, Berg en Dalweg in Beekbergen en naar het westen de rand van de bossen van de Veluwe. Eerder maakte de stichting bezwaar tegen de verplaatsing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt en de uitbreiding van studentenhuisvesting op datzelfde landgoed. Het is voor het eerst dat de stichting zich ook buiten haar gebied begeeft.

Volgens de SBNE is de Arnhemseweg tussen Malkenschoten en Beekbergen tijdens de spits (tussen 6.30 uur en 9.30 uur en tussen 16 en 18.30 uur) al meer dan vol. Dat komt onder meer door recente bouw van het kantoor van verzekeraar Univé, het Kadaster, uitbreiding van de Belastingdienst en de PolitieAcademie. Veel werknemers nemen de Arnhemseweg naar de A50.

Naast een belemmering voor hulpdiensten levert dat volgens SBNE een inbreuk op de groene corridor tussen Apeldoorn en Beekbergen op. De stichting wijst ook op de laan langs de Arnhemseweg, die mogelijk gevaar zou lopen.

Ook SWMA vreest aantasting van die laan door de aanleg van een uitrit van Achmea op de Arnhemseweg. Bovendien komt aan de overzijde van die uitrit een onbemand tankstation. SWMA wil verder zoveel mogelijk in stand houden van de bosstrook tussen Arnhemseweg en de kantoren van Achmea.

Door Bert Felix