Op 29 september vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan Spelderholt-Riant, op 6 oktober maakte Apeldoorn bekend dat er vergunning is verleend voor het bouwen van woningen en appartementen op het Spelderholt. Dit roept de herinnering op aan de gang van zaken rondom de kapvergunning voor dit bouwplan. Deze werd door Apeldoorn op 22 december 2010 verleend. Dit was precies één dag nadat de Raad van State een verzoek van Van Tergouw om opheffing van de schorsing van het bestemmingsplan Spelderholt-Riant had afgewezen.
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn lappen rechterlijke uitspraken bij herhaling aan hun laars. Ze spelen eigen rechter.

De bekendmaking van 6 oktober gaat over een projectbesluit waarmee woningen op het Spelderholt kunnen worden gebouwd. Op 28 september 2011 zijn bouwvergunningen verleend voor villa’s en een appartementengebouw. B&W van Apeldoorn wist – net als de SBNE – dat de volgende dag uitspraak zou volgen van de bodemprocedure over het bestemmingsplan. B&W wist ook dat de Raad van State tijdens de mondelinge behandeling van de procedure in augustus van dit jaar zeer kritisch was over de plannen en dat er behoorlijk wat gebreken aan het bestemmingsplan kleefden. Het is onbegrijpelijk dat toch vóór de uitspraak bouwvergunning is verleend en dit zonder de gebreken van het bestemmingsplan te corrigeren.

Uit het ontwerp van de plannen in mei van dit jaar bleek al dat Apeldoorn gokte op een gunstige uitspraak van de Raad van State. B&W baseerde de mogelijkheid van een projectbesluit op een eigen interpretatie van een rapport van een adviesorgaan van de Raad van State en van een ecologisch rapport van Arcadis. De conclusies van beide rapporten zijn door de SBNE fel bestreden met als gevolg de vernietiging van het bestemmingsplan. Met de uitspraak van de Raad van State is volgens de SBNE verplaatsing van manege Riant naar het Spelderholt definitief van de baan. De hiervoor door de Provincie Gelderland verleende natuurbeschermingswetvergunning zal binnenkort door de Raad van State worden vernietigd.

De exorbitante megalomane woning/appartementenbouw op het Spelderholt werd in 2009 uitsluitend toegestaan om verplaatsing van de manege financieel mogelijk te maken. Deze koppeling is er altijd geweest en is ook overeind gehouden bij de delegatie van de afhandeling van het projectbesluit voor woningbouw door de raad aan B&W.

Dit alles was voor de SBNE aanleiding om op 11 oktober 2011 aan de rechtbank Zutphen te vragen alle verleende vergunningen en het projectbesluit voor het Spelderholt te schorsen. Bij toewijzing van dit verzoek zal er geen spa de grond in mogen en geen boom mogen worden gekapt tot er (in hoogste instantie) door een echte rechter is beslist.

Beekbergen, 13 oktober 2011