Auteur: door Bert Felix | 17:13 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 13 juni 2012 |

APELDOORN – De rechtbank in Zutphen heeft woensdag een streep gehaald door de bouwvergunning voor elf villa’s en een appartementengebouw op landgoed Spelderholt bij Beekbergen.
Ook een kapvergunning is vernietigd. De gemeente Apeldoorn moet zijn huiswerk over doen, is de conclusie van de rechter.

De bouw van de woningen maakt deel uit van plannen om paardensportcentrum Riant Equestrian Centre van de Bruggelerweg te verhuizen naar Spelderholt. Daar zullen verouderde kippenschuren en een voormalige nertsenfarm worden gesloopt. De grond wordt deels teruggeven aan de natuur. In ruil voor de sloop van de schuren mag Riant naast een nieuwe manege ook elf villa’s en een appartetementengebouw bouwen.

Tegen de plannen hebben twee stichtingen en enkele omwonenden bezwaar gemaakt. Daarbij gaat het om de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen Lieren (SBNE) en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA). Zij schakelden de Raad van State in die het bestemmingsplan vernietigde, omdat er onvoldoende onderzoek was gedaan en er belangrijke informatie ontbrak, onder meer over de gevolgen van de komst van de manege en zijn paarden op omliggende natuur.

Om Riant toch alvast met de woningbouw te laten beginnen, nam de gemeente een projectbesluit en verleende de bijbehorende bouwvergunningen en een kapvergunning voor tachtig bomen en 8275 vierkante meter bosplantsoen. Die besluiten zijn nu allemaal vernietigd.

Volgens de rechter mag de gemeente een projectbesluit niet onderbouwen met een bestemmingsplan dat door de Raad van State is vernietigd. In plaats daarvan had er een zelfstandige onderbouwing bij moeten zitten. Bovendien geeft het projectbesluit geen zicht op de gevolgen op het landschap als de manege definitief van de baan zou zijn, maar de woningbouw wel door zou gaan. Daarnaast heeft de gemeente het projectbesluit en de bouwvergunningen niet eerst als ontwerp ter inzage gelegd, zodat de bezwaarmakers meteen naar de rechter moesten.

Ook bij de kapvergunningen ging de gemeente de mist in. Die werden verleend zonder dat duidelijk was om welke tachtig bomen en om welk deel van het bosplantsoen het ging op Spelderholt. Ook daarover moet de gemeente een nieuw besluit nemen.

De afgelopen tijd is al wel gewerkt aan een nieuw en verbeterd bestemmingsplan. Onbekend is nog of de gemeente daar op wacht, of opnieuw een projectbesluit neemt.