Om het spoor van de strijd op de Engelanderenk/Konijnenkamp/Spelderholt niet kwijt te raken maakten wij een overzicht van gevoerde en lopende procedures ter verdediging van de natuur- en landschappelijke waarden van dit gebied.

Gevoerde procedures:

17 maart 1992 vernietiging hinderwetvergunning voor uitbreiding onderzoeksinstituut Spelderholt door Raad van State.
2 april 1998 vernietiging revisievergunning hinderwet voor onderzoeksinstituut Spelderholt door Raad van State.
27 juli 1998 vernietiging milieuvergunning manege Riant door Raad van State.
4 maart 2010 schorsing bestemmingsplan Spelderholt-Riant voor verplaatsing manege Riant annex bouw woningen en appartementen door Raad van State.
21 december 2010 afwijzing verzoek tot opheffing schorsing bestemmingsplan Spelderholt-Riant voor verplaatsing manege Riant als ook voor bouw woningen en appartementen door Raad van State.
29 september 2011 vernietiging bestemmingsplan Spelderholt-Riant voor verplaatsing manege Riant annex bouw woningen en appartementen door Raad van State.

Lopende procedures:

6 oktober 2010 Beroep tegen afwijzing bezwaar vergunning natuurbeschermingswet Spelderholt-Riant bij Raad van State. (uitspraak d.d. 29 september 2011 inzake bestemmingsplan geeft aan dat dit beroep tot vernietiging van de vergunning zal leiden)
9 september 2011 Beroep tegen besluit Provincie Gelderland tot aanwijzing Spelderholt tot zoekzone woningbouw bij Rechtbank Arnhem.
3 oktober 2011 Beroep tegen kapvergunning Spelderholt-Riant bij Rechtbank Zutphen.
10 oktober 2011 Verzoek voorlopige voorziening (schorsing) kapvergunning Spelderholt-Riant, projectbesluit bouw woningen en appartementen Spelderholt en bouwvergunningen bij Rechtbank Zutphen.
17 november 2011 Beroep tegen projectbesluit bouw woningen en appartementen Spelderholt en bouwvergunningen bij Rechtbank Zutphen.

Parc Spelderholt:

Verzet tegen bouw van (tijdelijke) studentenhuisvesting etc. is gestaakt nadat in 2010 goede afspraken zijn gemaakt tussen SBNE en Parc Spelderholt over de uitvoering van de plannen. Een commissie duurzaam natuurbeheer bewaakt dit.

Overig:

Voorafgaand aan alle procedures is steeds intensief overleg gevoerd met plannenmakers, bestuurders, politici en ambtenaren en ingesproken op politieke markten of commissievergaderingen. Zienswijzen en/of bezwaarschriften zijn ingediend. Dit is herhaaldelijk gebeurd omdat na zienswijzen of bezwaren vergunningen zijn ingetrokken en zijn vervangen door nieuwe vergunningen.