Onlangs werd er een zogenoemde anticipatieovereenkomst tussen gemeente Apeldoorn en Tergouw Holding BV afgesloten.
Interessant is vooral de bijlage die een goede indruk geeft van hoe het landgoed er uit gaat zien. U kunt het hier bekijken.
Zichtlijnen door “smalle vensters” verbinden de enclave van het oorspronkelijke landgoed met de enken. Het contrast tussen het oude landgoed Spelderholt en het nieuwe landgoed wordt versterkt door de meer natuurlijke inrichting. De natuurlijke inrichting van het open gebied (ruig grasland) zorgt voor verschillen in vegetaties van de wat hogere en droge delen en de lagere en natte delen. Dit accentueert de natuurlijke hoogteverschillen. Van belang voor ons is onder andere dat de enkenranden zoveel mogelijk groen blijven.