Interesse groot

De hoorzitting in het provinciehuis inzake het al dan niet verstrekken van de vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet kon zich verheugen op bijzonder veel interesse. Er werd veel ’technische informatie’ uitgewisseld. De commissie zal over...

Inspraak statencommissies d.d. 16-09-2009

Inspraak Statencommissie ruimtelijke ordening en milieu Ruimtelijke verordening Gelderland: Een uitdaging!  In de Volkskrant van vrijdag 11 september stond een kort berichtje over de uitkomst van een enquête van TNS-NIPO in opdracht van Natuurmonumenten. Volgens dat...