Zwaar verwijt aan stichting voor enken (Stentor, 22 januari 2010)

Onderwerp: Bewoners, Gemeente, Natuur- en milieugroeperingen, Partijen, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| 1 Reactie »

APELDOORN – Directeur Dick de Man van woningstichting Beter Wonen heeft geen goed woord over voor de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen (SBNA). De Man zegt dat naar aanleiding van de bezwaren van SBNE tegen de bouw van een studentenhuisvesting op Parc Spelderholt. Beter Wonen is opdrachtgever voor die plannen. Volgens De Man is SBNE een ordinaire actiegroep die als enige doel heeft het tegenhouden van plannen van opleidingsinstelling Parc Spelderholt en mencentrum Riant. ,,Ze zeggen wel dat ze een algemeen belang nastreven, maar ze zijn alleen maar aan het traineren.’’

Beter Wonen en SBNE troffen elkaar gisteravond op de politieke markt, waar een hoorzitting werd gehouden over de bouw van een woongebouw voor 54 studenten op Parc Spelderholt. SBNE keerde zich opnieuw tegen die bouw.

De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) uit Beekbergen en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) willen dat er een breed onderzoek komt naar de gevolgen voor de natuur van de activiteiten op Parc Spelderholt.
Beide stichtingen vroegen daar gisteren om tijdens de politieke markt. SBNE zei respect te hebben voor de doelstellingen van Parc Spelderholt, een opleidingscentrum voor gehandicapten, maar zwaar te tillen aan de effecten van het instituut op de natuur. SBNE wees daarbij op het besluit van de minister van LNV om het grongebied van de Beekbergse Beek als natuurreservaat aan te duiden.
Ook SWMA waarschuwt voor de effecten van activiteiten van Parc Spelderholt op de natuur. Volgens SWMA komen er ringslangen en hazelwormen voor op het landgoed, ook al stelt de natuurtoets (die voor de bouw is opgesteld) dat die er niet zouden voorkomen. Ook zouden vogels als de draaihals en de wespendief niet door de activiteiten worden verstoord. SWMA drong aan op meer onderzoek daarnaar.
Directeur Wouter van Santen van Parc Spelderholt zei na afloop van een latere minister van LNV toestemming te hebben gekregen zijn opleidingsinstituut op het landgoed te mogen vestigen. ,,De toenmalige minister was een warm pleitbezorger van onze doelstellingen en overtuigd van onze zorgen voor de natuur.
Bovendien liggen we ver verwijderd van het brongebied van de beek.’’ In het omstreden woongebouw op Parc Spelderholt worden 54 gehandicapten opgeleid voor een zelfstandig bestaan. Het gebouw mag alleen door gehandicapten worden gebruikt. Elders op het terrein huizen nog ongeveer 35 studenten.

Spannende weken voor Spelderholt (Stentor, 20 januari 2010)

Onderwerp: Natuur- en milieugroeperingen, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Krijgen Riant Equestrian Centre en woningstichting BeterWonen nu wel of niet een natuurvergunning voor hun plannen op Landgoed Spelderholt?

Door Bert Felix

Voor het eerst werden ze in een en dezelfde bijeenkomst besproken, de bouwplannen van Riant Equestrian Centre en woningstichting BeterWonen voor Landgoed Spelderholt. Dat gebeurde gisteren in het provinciehuis in Arnhem bij een hoorzitting over de bezwaren die zijn ingebracht tegen het verlenen van een natuurvergunning voor beide plannen. Tot genoegen van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) uit Beekbergen en de StichtingWerkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA), die al jaren stellen dat de gevolgen van de plannen van Riant in samenhang moeten worden gezien met die van Parc Spelderholt, het
trainingscentrum voor gehandicapten op het andere deel van het landgoed, voor wie BeterWonen een woongebouw voor 54 studenten gaat realiseren.

Voor die plannen hebben Riant en BeterWonen van gedeputeerde staten (GS) van de provincie een vergunning gekregen op basis van de natuurbeschermingswet. Dat besluit wordt niet alleen aangevochten
door SBNE en SWMA, maar ook door een tiental omwonenden. Cruciaal in de discussie is een klein heideveldje, dat aanvankelijk als niet zo waardevol, maar daarna toch als waardevol wordt gezien. Of dat
heideveldje de plannen gaat dwarsbomen, moet de komende zes weken blijken. Dan nemen GS een besluit over het advies dat de onafhankelijke bezwarencommissie op basis van de ruim 2,5 uur durende hoorzitting
van gisteren gaat trekken.
Maar ook een andere uitkomst is denkbaar, als de commissie concludeert dat beide stichtingen niet-ontvankelijk zijn. Dat zou kunnen op gezag van de Raad van State, die in 2008 heeft bepaald dat stichtingen meer activiteiten moeten ontplooien dan alleen het voeren van procedures. Conclusie van gistermiddag was alvast dat beide stichtingen meer bewijsmateriaal op tafel moeten leggen om dat te staven.

De waarde van het heideveldje is de afgelopen jaren enkele keren heel anders ingeschat. In een onderzoek van onderzoeksbureau Arcadis werd het aanvankelijk als waardevol benoemd, maar omdat het op een kaart
met waardevolle gebieden van de provincie ontbrak, verdween het weer uit het rapport. Waarna SBNE zelf onderzoek liet doen door Faunaconsult, die het heideveldje alsnog betitelde als zeldzame Droge Europese heide. GS greep de bezwaarschriften van SBNE en SWMA aan om een nieuw onderzoek te laten doen door het bureau Natuurbalans. Dat onderschreef de conclusie van Faunaconsult, waarna GS in een lastig parket raakten. GS besloot af te wachten hoe het oordeel van de bezwarencommissie uitpakt, zo bleek ook gisteren
weer. Riant heeft intussen raad gevraagd aan Arcadis. Die stelt in een memo dat het heideveldje er prima bijligt. Het bestaat voor 70 procent uit droge heide en in de rest komen veel korstmossen voor. Volgens
Arcadis een bewijs dat het heideveldje geen last heeft gehad van het kippenonderzoeksinstituut en de nertsenfokkerij die er tot voor enkele jaren waren gevestigd. Arcadis concludeert vervolgens dat de komst van
zeventig paarden van Riant geen nadelig effect zal hebben op het heideveldje. Volgens SBNE en SWMA is juist de verhuizing van het pluimveeonderzoeksinstituut naar Lelystad en het stilleggen van de nertsenfokkerij debet aan het succes van het veldje. De paarden van Riant zouden die goede ontwikkeling weer keren, zeggen de stichtingen.

Bovendien moet de provincie kijken naar alle ontwikkelingen op Spelderholt, dat grenst aan het natuurbeschermingsgebied Natura 2000, stellen SBNE en SWMA. Beide noemen het congrescentrum en het
hotel van Parc Spelderholt, waar gehandicapten een training krijgen om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren.

Ook die activiteiten zouden de natuur schaden, aldus SBNE en SWMA.

Arcadis: Heideveldje kan nabijheid van zeventig paarden prima verdragen.

SBNE sluit zich aan bij de Gelderse Milieufederatie

Onderwerp: Actie, Natuur- en milieugroeperingen| Geen reacties »

Samen Sterk!!
Ter versterking van ons netwerk en met het oog op een adequate kennis- en informatieuitwisseling heeft de SBNE zich aangesloten bij de Gelderse Milieufederatie. Het feit dat men ons heeft willen accepteren in de gelederen is tevens een belangrijke erkenning van onze status.
De contacten met de GMF waren al heel goed en zullen door onze contactpersoon verder in de verf worden gezet.

Velen van jullie weten waarschijnlijk al dat er al geruime tijd ook intensieve en vruchtbare contacten zijn met de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA).

Ga naar de site: http://www.geldersemilieufederatie.nl/kaart/