Kap in Natura 2000 en broedseizoen door Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer kapt in de bossen tussen Beekbergen en Hoenderloo, nota bene in Natura 2000 én midden in het broedseizoen, een drietal foto’s. Aan de stippen op de bomen te zien gaat er een aantal hectare om. De gemeente Apeldoorn is hiervan in kennis gesteld,...

LNV 2010

Uit: Populaire versie van de LNV-begroting 2010. Hierin aandacht voor groen onderwijs en voor ‘duurzame productie’, ‘kennis en innovatie’, ‘voedsel, dier en consument’ en ‘natuur, landschap en platteland’. pagina 44-45 De Ecologische Hoofdstructuur, het samenhangend...