Verkeer op Engelanderweg

De mobiele snelheidsmeter is inmiddels, conform de afspraak met de gemeente verwijderd na een kwartaal op de Engelanderweg het verkeer geattendeerd te hebben op de maximum snelheid. Ook volgens afspraak is het erg hoog gemonteerde max. snelheidsbord op de...

SBNE onderschrijft verkeersplan Apeldoorn-Dieren

Een achttal Burgerbelangenorganisaties hebben gezamenlijk een verkeersplan gemaakt m.b.t. het verkeer in het gebied Apeldoorn-Dieren. SBNE Beekbergen heeft kennis genomen van de inhoud van dit plan (dat u hier kunt inzien: VERKEERSCORRIDOR...