Hoe nu verder met het Spelderholt?

Het Spelderholt  Het Spelderholt is een prachtig en rustig gebied in de bossen, één kilometer ten westen van de bebouwde kom van Beekbergen bij Apeldoorn. Dit op een zacht glooiende stuwwalrand gelegen gebied wordt aan drie zijden omgeven door de Natura 2000 gebied...

Enkenstichting vreest bomenkap Beekbergen

Enkenstichting vreest bomenkap Beekbergen door Bert Felix APELDOORN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen is verbolgen over de kapvergunning die de gemeente heeft verleend voor tachtig bomen op Land goed Spelderholt. Ook 8275 vierkante meter...